Gastouderbureau

Ik werk via 2 gastouderbureaus namelijk CGOB De Herberg, een christelijk gastouderbureau, en GOB van Harte Lief. Dit heeft als voordeel dat de ouders toeslagen kunnen aanvragen als tegemoetkoming in de kosten van de opvang. Ook heeft het gastouderbureau een controlerende functie: ze houden in de gaten of mijn diploma’s up-to-date zijn, en komen regelmatig bij mij thuis kijken of de omgeving aan de veiligheidsvoorschriften voldoet.

Ik heb bewust gekozen voor o.a. een christelijk gastouderbureau, omdat ik zelf ook christen ben. Dat brengt als vanzelf een aantal waarden met zich mee, die belangrijk zijn in hoe ik met de kinderen werk: ik zie de kinderen als unieke schepselen die elk hun eigen sterke en zwakke punten hebben. In de groep is het belangrijk om oog voor elkaar te hebben, voor elkaar te zorgen zodat ieder kind de ruimte krijgt om op te bloeien. Daarbij wordt er soms van mij gevraagd om mijn eigen belangen opzij te zetten als dat beter is voor een ander, en dat doe ik met liefde.

Ik besteed aandacht aan christelijke feestdagen in werkjes en activiteiten, en we hebben bepaalde gewoontes als bidden voor de maaltijd en lezen uit de bijbel. Verder zing ik liedjes en vertel ik verhalen uit de bijbel.

Dat betekent niet dat ik alleen christelijke kinderen opvang. Integendeel, iedereen is welkom! Maar ik vind het wel belangrijk dat ouders weten dat ik actief bezig ben met de bijbel, ook met gastkinderen, en dat ouders het daarmee eens zijn. Wederzijds respect is daarbij cruciaal: ik probeer de kinderen niet te bekeren. Maar wil ze wel graag meenemen in onze dagelijkse gezinspraktijk. En daarin heeft de bijbel een duidelijke plaats.