Algemene voorwaarden Gastouder Mieke

 

Algemene voorwaarden

Gastouder Mieke

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouder en van de gastouder te verduidelijken. Deze algemene voorwaarden gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de algemene voorwaarden worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Openingstijden

Gastouder Mieke is open op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30uur – 17.30uur

(Andere tijden  in overleg)

Gastouder Mieke vangt kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar.

Tarieven

Het uurtarief bij gastouder Mieke is voor 2020, 5,75 per uur.

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Ruildagen

Ruilen van dagen toegestaan, mits het maximale kindaantal niet wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt.

Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 2 maanden van te voren geven de vraagouders hun vakantie door, dit geldt ook voor de gastouder. Op nationale- en christelijke feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, nieuwjaarsdag, 1e en  2e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, koningsdag, Bevrijdingsdag,  1e en  2e kerstdag.

Minimale afname qua contract uren zijn 5 uur per dag. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend. Dit zijn de standaard uren die gereserveerd worden voor uw kind. een extra dag of uur, wordt extra berekend.

Ziekte en vakantie gastkind

 Bij ziekte/afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen 100% doorberekend.

Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg. In de meeste gevallen, is uw kind welkom, mits uw kind vervoerbaar is, ivm schoolgaande kinderen.

Wanneer het kind in de loop van de opvangdag ziek wordt (koorts, overgeven en/of diarree). Dan dient de ouder het kind binnen 60 minuten, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, te komen ophalen of op te laten halen door een bekende van het kind(gastouder moet wel op de hoogte zijn wie het kind komt halen). De uren dat het kind niet aanwezig is geweest als gevolg van ziekte worden wel op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht.

In geval van ziekte neemt de gastouder contact op met de personen zoals vermeld op het formulier ‘Kindformulier’.

Ziekte gastouder

Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar ben ivm ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee helpen, en de gastouder heeft een aantal telefoonnummers van gastouders, die de gastouder u kan doorgeven indien gewenst.

Wenuren

Een gastkind kan gebruik maken van wenuren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief. Het is fijn als in deze wenuren(bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt. Tijdens de wenuren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Halen en brengen:
Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.
Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de voordeur te legitimeren. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Het kan soms even duren voordat de deur open gedaan wordt, bijvoorbeeld als de gastouder net een luier aan het verschonen is of een kindje van/naar bed haalt/brengt. Wacht rustig even bij de deur (of kijk even naar binnen) en wordt er na een paar minuten nog niet opengedaan bel dan nog een keer aan. Wellicht heeft de gastouder dan de deurbel niet gehoord.

Eten en drinken

Lunch en tussendoortjes (uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding) worden door de gastouder geregeld. Bij een voedselallergie graag zelf eten meegeven ivm veiligheid.

Verzorging/luiers en wat meegeven

Lotiondoekjes  en beddengoed zijn voldoende aanwezig.

Graag standaard in de tas: speen(indien nodig), slaapzak, reservekleding, luiers, sudocreme/zinkzalf, zonnebrandcrème, thermometer, opvangboekje, fles/tuitbeker/rietjesbeker(voorzien van naam), flespoederbakje(voorzien van naam en hoeveelheid water erin moet) Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven en bij borstvoeding kan de gastouder  een extra flesje(voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood.

Verjaardagen, afscheid en kleurplaten verjaardag.

Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of rond de verjaardag/afscheid van het kind(in overleg kiezen we daarvoor de datum)

Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vind. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken.

Voor de verjaardagen van opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind een kleurplaat maken(graag een week van te voren doorgeven, via het boekje,mail of app)

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wilt u rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt(deze kunnen vies worden) Heeft u liever dat uw kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wilt u die dan meegeven en even doorgeven aan de gastouder.

Ook binnen spelen/knutselen we, de gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden. Voor buitenspelen is het handig, als het regenachtig is, dat uw kind regenlaarzen mee heeft. Verder is het voor binnen fijn als uw kind sloffen mee heeft.

Vervoer

De gastouder vervoert de kinderen, in de bakfiets(de baby’s en dreumessen in de maxi cosi/babyschaal of peuterschaal), hierop zit een huif tegen regen en wind, of in de  buggy, duowagen en vierlingbuggy. De grotere kinderen, kunnen zelf lopen(met veiligheidshesje aan)

Door ondertekening van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met het vervoer in bakfiets, of 1 van de buggy’s.

Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder eigen beddengoed, wat elke week gewassen wordt (indien nodig vaker) Elk kind slaapt zoveel mogelijk alleen op een slaapkamer. De gastkinderen slapen in een ledikant. Mochten er meer dan 4 kinderen tegelijk moeten slapen, dan zullen er op 1 slaapkamer 2 kinderen slapen, waarvan 1 kind in een campingbedje(zonder extra matras) Door ondertekening van deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord dat uw kind in een campingbedje en samen met een ander kind op de kamer kan slapen.

Voor inbakeren en buik slapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik”  in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.

Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat de gastouder daar rekening mee kan houden. (ik heb zelf ervaring met koemelkallergie, pinda- en varkensvleesallergie)

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uitgedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartelust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes(zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen. Vraagouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken tenzij deze vies of nat zijn, er liggen ook blauwe overslofjes in de gang om over de schoenen aan te doen.

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.